Bescherming tegen schade door overspanning - het SCHUCK isolatiestuk SHD met ringvormige interne von

Wednesday 22nd November 2023

Wat gebeurt er met een isolatiestuk in geval van overspanning?

Als de bliksem inslaat of om andere redenen een overspanning optreedt op een door KB beschermde leiding, dan kan de overspanning een isolerende verbinding in de leiding elektrisch vernielen.

Een elektrisch defect betekent niet dat het isolatiestuk gaat lekken, maar ze wordt wel elektrisch geleidend en vervult dus niet langer haar belangrijkste taak: zorgen voor een gedefinieerde elektrische scheiding van tussen 2 leidingdelen.

Om ook na een overspanning een betrouwbare isolatie te garanderen, zijn de SCHUCK isolatiestukken van het type SHD uitgerust met de gepatenteerde ringvonkbrug. Deze beschermt het isolatiestuk tegen verkolen van de isolatiematerialen door de overspanning op een gedefinieerd punt af te leiden zonder de component te beschadigen.