Privacy Policy

Evodis NV, met maatschappelijke zetel te 4651 Battice, Cour Lemaire 20 en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0460.250.251, draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar websites. Al uw gegevens die u op onze corporate websites en/of productsites ingeeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het mededelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebbben genomen van onze privayverklaring en geeft u uitdrukkelijk uw akkoord voor het verwerken en behandelen van deze gegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
Evodis NV, met maatschappelijke zetel te 4651 Battice, Cour Lemaire 20 met ondernemingsnummer BE 0460.250.251, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert Evodis NV de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtrede op 25 mei 2018.


Aard en verwerking van de gegevens
Bij een informatie-aanvraag of een bestelling vraagt Evodis NV u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren of uw bestelling af te handelen:
 • naam
 • voornaam
 • aanspreektitel
 • bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres (straat, postnummer, gemeente, land)
 • vragen of opmerkingen
Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen. Als u in een invulformulier “Herken mij” aanvinkt, hoeft u deze gegevens bij een volgende informatie-aanvraag of bestelling niet meer in te vullen. Met het oog op gebruiksgemak wordt dat dan automatisch voor u gedaan.


Doel van verwerking persoonsgegevens
Het gebruik van de persoonsgegevens heeft als doel de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, prospecten en leveranciers te waarborgen. Indien akkoord worden deze gegevens verwerkt voor het uitvoeren van directe marketingactiviteiten.


Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zolang Evodis NV het gebruik hiervan nuttig acht. Deze kunnen ten allen tijde gewijzigd of verwijderd worden op aanvraag van de persoon zelf. Uitzondering hierop is het verplicht door wet bijhouden van gegevens voor een specifieke termijn of een lopend geschil waar de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.


Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op reftificatie
 • Recht op het wissen
 • Recht op het beperken van persoonsgegevens
 • Recht op bezwaar in te dienen
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht om klacht in te dienen
 • Recht om toestemming in te trekken

Gegevensuitwisseling aan derden
De gegevens die Evodis NV bewaard zullen nooit doorgegeven worden aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Wijziging persoonsgegevens en bijkomende informatie
Om een wijziging door te voeren in de persoonsgegevens neemt u contact op met Koen Huskens: koen.huskens@evodis.be. Indien u meer informatie wenst of vragen hierover hebt, kan u ook altijd op bovenstaande e-mail terecht.


Het gebruik van cookies
Tijdens uw eerste bezoek aan de website van Evodis NV wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Dit kleine tekstbestand bevat enkel de informatie “taal=nl”, “taal=fr”, “taal=en”  of “taal=de” en de levensduur "30 dagen". Bij uw volgende bezoek aan de website binnen de 30 dagen wordt deze cookie door uw browser herkend. U krijgt daardoor het taalkeuzescherm niet meer te zien en gaat meteen door naar de home pagina in de taal die u bij uw eerste bezoek heeft gekozen.

Deze cookie bevat verder geen enkel gegeven over u of uw computer. Dit is alleen mogelijk als het accepteren van cookies is ingeschakeld op uw computer. Het uitschakelen van cookies heeft voor deze website enkel tot gevolg dat u bij ieder bezoek eerst uw taalkeuze dient te maken.